Zapłać składkę

Ile / do kiedy

120 złotych miesięcznie do piątego dnia każdego miesiąca, cały rok.

Numer konta

67 9256 0004 0042 0433 2000 0010

Królewscy Złoczew
Szkolna 6/6, 98-270 Złoczew

Tytuł

Składka członkowska, Imię i nazwisko, rok urodzenia, miesiąc za który jest opłata.